links

Rijndam
Het doel van revalidatie is om uw leven weer goed mogelijk op te pakken. Dit betekent vaak een combinatie van oefenen, leefadviezen, medicatie en hulpmiddelen. Rijndam heeft een kinderletselteam en kinderafasieteam.
 
Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis. We versnellen en verdiepen de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden met succes in de praktijk door te voeren.


Afasienet

AfasieNet is het kennisnetwerk voor professionals die zich bezig houden met afasie


Nah-info

de website die is gemaakt door ervaringsdeskundigen die allen te maken hebben met NAH in hun leven. U vindt hier zoveel mogelijke informatie over NAH.


Nah.lotgenootje

Deze website is gemaakt voor iedereen die geintresseerd is in Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit kunnen zowel getroffenen, de naaste omgeving of professionals zijn.


Heliomare

Heliomare ondersteunt hen zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Met ruim 40 locaties is Heliomare de enige zorg- en onderwijsinstelling in Noord-Holland waar u voor een totaaloplossing terecht kunt. Onze expertisegebieden zoals wonen, onderwijs, arbeidsintegratie, dagbesteding, revalidatie en sport zijn vaak onderdeel van dit totaalpakket. Niemand aan de zijlijn. Voor ons is dat de belangrijkste drijfveer in alles wat we doen.

Stichting NAH Gelderland

De stichting NAH Gelderland heeft als doelstelling belangenbehartiging in brede zin voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Door middel van het coördineren van regionale netwerken, een hersenletselteam en aan de hand van het zorgprogramma “Op hoofdlijnen verbonden” hoopt de stichting belangrijke stappen voorwaarts te kunnen zetten in de zorg en aandacht voor mensen met NAH.


Hersenstichting
De Hersenstichting helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen en wil ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.
 
VOKK
De Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker' (VOKK) is een belangenvereniging van gezinnen met een kind met kanker. Het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg voor kind en gezin.De kerntaken van de VOKK zijn voorlichting, persoonlijke contacten, belangen-behartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing.
 
Brainskids

Op deze site vind je ervaringen van andere kinderen met NAH.


Pluryn

Pluryn kan voor Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) zorgen. Dat is hulpverlening voor gezinnen met kinderen die NAH en problemen hebben. De hulp is ‘ambulant’, dat betekent dat uw kind thuis blijft wonen en de begeleider aan huis komt. Door IOG leren kind en ouders de gevolgen van NAH beter kennen en hoe daar mee om te gaan.


MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

 

Stichting “De zorgzame giraffe”

Stichting “De zorgzame giraffe” heeft als specifiek doel om kinderen en jongeren met NAH ( niet aangeboren hersenletsel) activiteiten aan te bieden ter doorbreking van hun sociale isolement.


Kennisplein NAH

Het Kennisplein NAH is een online platform waarop niet-aangeboren hersenletsel (NAH)-professionals kennis kunnen delen over goede NAH-zorg. Het Kennisplein is er voor alle sectoren: ziekenhuis, eerste lijn, revalidatie, V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, onderwijs en arbeidsreïntegratie. Op ons plein vind je good practices van NAH-zorg, actuele informatie, links naar relevante websites, NAH-nieuws, communities rondom een thema en contactgegevens van NAH-professionals. Het Kennisplein NAH is een initiatief van Vilans, van en voor het veld, ontwikkeld samen met landelijke spelers op het gebied van NAH.


HeJ Hersenletsel en Jeugd

In Nederland werken verschillende revalidatiecentra, scholen voor speciaal onderwijs, organisaties en onderzoeksgroepen ten behoeve van jongeren met NAH samen. Deze landelijke samenwerking heet HeJ!.

Z-factory

Z-Factory biedt Coaching & Training, óók voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Destination Coaching en Systemisch werk zijn drie belangrijke pijlers van dienstverlening. Enerzijds met cursussen en trainingen zoals bijvoorbeeld de 3-daagse NLP training voor mensen met NAH (uniek in Nederland!). Anderzijds in de vorm van Persoonlijke Coaching.


Ga naar boven